Bộ chỉ thị chênh áp MDA60 Omega Air

Liên hệ

Bộ báo chênh áp MDA 60 Omega air dùng để chỉ thị sự chênh lệch áp suất vào và ra bộ lọc khí. Bộ chênh áp MDA60 được thiết kế lắp cho bộ lọc. MDA60 có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau.

Dải áp suất làm việc: Max 20 bar

Dải nhiệt độ làm việc: 1,5 – 65 oCHỗ trợ trực tuyến