ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT DẠNG MÀNG

Đồng hồ áp suất dạng màng là dạng đồng hồ có phần màng ngăn cách giữa thân đồng hồ và phần môi chất cần đo 

Nhờ đặc điểm này nên đồng hồ áp suât dạng màng phù hợp với các quy trình cần độ vô trùng cao như sản xuất thực phẩm, đồ uống , sinh hóa hoặc dược phẩm


Hỗ trợ trực tuyến