Danh mục sản phẩm

Đồng hồ áp suất khí SF6 tiếp điểm điện WISE P590

Liên hệ

Đồng hồ áp suất khí SF6 tiếp điểm điện WISE P590

Đường kính mặt đồng hồ: 100mm

Dải đo: -0,1 ~ 0,1 MPa đến -0,1 ~ 2 MPa ở áp suất khí SF6 +20 ° C

Nhiệt độ làm việc:

Ambient : -20 ~ 65 °C (Gas phase)

Storage : -50 ~ 60 °C maximum

Vật liệu: toàn bộ inox

Cấp chính xác:

± 1,0% ở nhiệt độ môi trường +20 ° C

± 2,5% ở nhiệt độ môi trường -20 ° C ... +60 ° C

Các loại tiếp điểm:

1 - Một tiếp điểm

2 - Hai tiếp điểm (mạch chung)

3 - Hai tiếp điểm (mạch tách)

4 - Ba tiếp điểm (mạch chung)

5 - Ba tiếp điểm (mạch tách)

Loại kết nối chân ren: G½"

Kiểm tra điện áp cao

2 kV, 50 Hz / dây so với vỏ

Kết nối điện

Hộp cáp có tuyến cáp: M20 x 1.5

Tiết diện dây dẫn: Max. 1,5 mm²

Điện áp, công suất tối đa: 250V 30W 50VA

Hỗ trợ trực tuyến

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn