Đồng hồ áp suất khí SF6 tiếp điểm điện WISE P590

Liên hệ

Đồng hồ áp suất khí SF6 tiếp điểm điện WISE P590

Đường kính mặt đồng hồ: 100mm

Dải đo: -0,1 ~ 0,1 MPa đến -0,1 ~ 2 MPa ở áp suất khí SF6 +20 ° C

Nhiệt độ làm việc:

Ambient : -20 ~ 65 °C (Gas phase)

Storage : -50 ~ 60 °C maximum

Vật liệu: toàn bộ inox

Cấp chính xác:

± 1,0% ở nhiệt độ môi trường +20 ° C

± 2,5% ở nhiệt độ môi trường -20 ° C ... +60 ° C

Các loại tiếp điểm:

1 - Một tiếp điểm

2 - Hai tiếp điểm (mạch chung)

3 - Hai tiếp điểm (mạch tách)

4 - Ba tiếp điểm (mạch chung)

5 - Ba tiếp điểm (mạch tách)

Loại kết nối chân ren: G½"

Kiểm tra điện áp cao

2 kV, 50 Hz / dây so với vỏ

Kết nối điện

Hộp cáp có tuyến cáp: M20 x 1.5

Tiết diện dây dẫn: Max. 1,5 mm²

Điện áp, công suất tối đa: 250V 30W 50VA

Hỗ trợ trực tuyến