Danh mục sản phẩm

Đồng hồ lưu lượng chất lỏng dang Tuabin Wise - F901

Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng chất lỏng dạng Tuabin Wise F901

Là đồng hồ có độ chính xác cao và có thể lặp lại dưới những điều kiện khắt khe nhất của việc lưu ký dầu khí chuyển đơn

Sự chính xác cao dựa trên chuyển động của roto thông qua các chốt điện gắn trên thân đồng hồ tạo ra một điện áp xung , Người ta sẽ tính toán tổng số xung trong khoảng thời gian nhất định , để thể hiện xung trên đồng hồ

 

Hỗ trợ trực tuyến

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn