Máy sấy khí hấp thụ Omega F - Dry

Liên hệ

Máy sấy hấp phụ F-DRY được thiết kế để tách hơi nước liên tục khỏi không khí nén, do đó giảm điểm sương áp lực. Máy sấy F-DRY bao gồm hai cột, chứa đầy chất hút ẩm, bộ điều khiển với màn hình LCD, van, áp kế, hỗ trợ xây dựng và vỏ lọc phù hợp với phần tử lọc yêu cầu. Sự hấp phụ diễn ra dưới áp suất trong cột đầu tiên trong khi cột thứ hai tái sinh với một phần khí nén đã khô ở áp suất môi trường xung quanh. Khi cột đầu tiên được bão hòa đến một chuyển đổi cột cấp độ nhất định được thực hiện và quá trình hấp phụ tiếp tục trong cột thứ hai mà không làm giảm áp suất tại đầu ra của máy sấy. Tái tạo chất làm ẩm bão hòa là có thể bởi vì một phần nhỏ của không khí nén đã khô được giải nén và khi mở rộng nó trở nên cực kỳ khô.

Đặc điểm

 Áp suất làm việc:  4-16 bar

 Nhiệt độ hoạt động. phạm vi: 1,5 đến 60 ° C

Nhiệt độ điểm sương ( Dewpoint) :  -40 ° C (-25 ° C / -70 ° C)

Lưu lượng khí nén:  1200 to 6500 Nm³/h

 Màu tiêu chuẩn RAL 5012

 Tiêu thụ khí nén trung bình:  15-20%

 

Các ứng dụng

• Hệ thống khí nén

    Thông số kỹ thuật chi tiết máy sấy hấp thụ F-Dry Omega AirHỗ trợ trực tuyến