Danh mục sản phẩm

Đồng hồ nhiệt độ có tiếp điểm điện Wise T520

Liên hệ

Đồng hồ nhiệt độ dạng dây Wise Model T520

Model: T521(H), T522(H/L), T523(L), T524(H/HH), T525(L/LL), T526(H/L)

Đồng hồ đo nhiệt độ Wise loại tiếp điểm điện.

Các kiểu tiếp điểm điện của Đồng hồ đo nhiệt độ Wise Model T521, T522, T523, T524, T525, T526

1) Đồng hồ đo nhiệt độ Wise Model T521 (S/M-1): Loại 1 tiếp điểm điện, tiếp điểm mở khi kim đạt đến điểm cài đặt (Thường mở - NO)

2) Đồng hồ đo nhiệt độ Wise Model T522 (S/M-21): Đây là dòng 3 kim 2 tiếp điểm điện thông dụng nhất, tiếp điểm 1 đóng & tiếp điểm 2 mở khi kim hiển thị đến điểm cài đặt

3) Đồng hồ đo nhiệt độ Wise Model T523 (S/M-2): Loại 1 tiếp điểm điện, tiếp điểm đóng khi kim đến điểm đặt (Thường đóng - NC)

4) Đồng hồ đo nhiệt độ Wise Model T524 (S/M-11): Loại 2 tiếp điểm điện, tiếp điểm 1 & 2 mở khi kim hiển thị đi đến điểm đặt sẵn

5) Đồng hồ đo nhiệt độ Wise Model T525 (S/M-22): Loại 2 tiếp điểm điện, tiếp điểm 1 & 2 đóng khi kim đạt đến điểm cài đặt sẵn

6) Đồng hồ đo nhiệt độ Wise Model T526 (S/M-12): Loại 2 tiếp điểm điện, tiếp điểm 1 mở & tiếp điểm 2 đóng khi kim đến điểm đặt

TÀI LIỆU SẢN PHẨM

LIÊN HỆ : MR HOÀNG - 0919 914 138

Hỗ trợ trực tuyến

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn