Lõi lọc OMEGA thay thế lọc AFF của SMC

Liên hệ

Lõi lọc của Omega air dùng thay thế lọc AFF của hãng SMC

Thông số kĩ thuật tương đương:

- Loại: Aluminium end caps

- Cấp lọc: 3 micron

- Tiêu chuẩn hạt bụi (ISO8573-1): 6

- Mức chênh áp: 10 bar

  * Bảng chi tiết model lọc AFF của SMC và model lọc thay thế tương ứng của Omega air:

  Model lọc AFF của SMC

  Model lọc thay thế của Omega

  AFF-EL2B

  OSMC 150 AFF/P AL

  AFF-EL4B

  OSMC 250 AFF/P AL

  AFF-EL8B

  OSMC 350 AFF/P AL

  AFF-EL11B

  OSMC 450 AFF/P AL

  AFF-EL22B

  OSMC 550 AFF/P AL

  AFF-EL37B

  OSMC 650 AFF/P AL

  AFF-EL75B

  OSMC 850 AFF/P AL

   Hỗ trợ trực tuyến