Lõi lọc thô Omega Air model B, cấp lọc 15 micron

Liên hệ

Lõi lọc thô Omega Air model B, cấp lọc 15 micron

Prefilter Omega Air B

Dùng loại bỏ các tập chất có kích thước hạt lớn ra khỏi hệ thống khí nén

Dùng cho các loại vỏ Omega Air như: AF Omega air, CF Omega Air; AAF Omega Air; AF HT Omega air;....

Dải seri lõi lọc thô Omega air cấp lọc 15 micron

 Omega Air 06050 B ;  Omega Air 07050 B ;  Omega Air 14050 B ;  Omega Air 12075 B ;  Omega Air 22075 B ;  Omega Air 32075 B;  Omega Air 50075 B;  Omega Air 51090 B;  Omega Air 76090 B;  Omega Air 51140 B;  Omega Air 75140 B 

 Hỗ trợ trực tuyến