Danh mục sản phẩm

Lõi lọc than hoạt tính Omega Air ( Lõi lọc cacbon, lõi lọc hơi dầu)

Liên hệ

Lõi lọc than hoạt tính Omega Air, lõi lọc hơi dầu Omega Air, lõi lọc Active cabon  Omega Air

Mục đích: Dùng để loại bỏ hơi dầu có trong khí nén.

Model : A Omega Air

Hàm lượng hơi dầu còn lại: Nhỏ hơn 0,003 mg/ m3 

Dải Seri lõi lọc than hoạt tính Omega Air

 Omega Air 06050 A ;  Omega Air 07050 A ;  Omega Air 14050 A ;  Omega Air 12075 A ;  Omega Air 22075 A ;  Omega Air 32075 A;  Omega Air 50075 A;  Omega Air 51090 A;  Omega Air 76090 A;  Omega Air 51140 A;  Omega Air 75140 A Hỗ trợ trực tuyến

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn