Danh mục sản phẩm

Lõi lọc OMEGA thay thế lọc DFD Deltech

Liên hệ

Lõi lọc Omega air dùng thay thế cho lõi lọc DFD của Deltech với thông số kĩ thuật tương đương

Loại: Aluminium end caps

Cấp lọc: 1 micron

Tiêu chuẩn hạt bụi (ISO 8573-1) 3

Độ chênh áp: 20 mbar

  *Bảng chi tiết model lọc DFD Deltech và lọc Omega thay thế tương ứng

  Model lọc DFD của Deltech

  Model lọc Omega thay thế

  DFD 9

  ODT 9 DFD/R AL

  DFD 18

  ODT 18 DFD/R AL

  DFD 36

  ODT 36 DFD/R AL

  DFD 54

  ODT 54 DFD/R AL

  DFD 90

  ODT 90 DFD/R AL

  DFD 135

  ODT 135 DFD/R AL

  DFD 216

  ODT 216 DFD/R AL

  DFD 285

  ODT 285 DFD/R AL

  DFD 405

  ODT 405 DFD/R AL

  DFD 540

  ODT 540 DFD/R AL

  DFD 750

  ODT 750 DFD/R AL

  DFD 8113

  ODT 8113 DFD/R AL

  DFDL 8113

  ODT 8113L DFD/R AL

   Hỗ trợ trực tuyến

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn