Danh mục sản phẩm

Lõi lọc OMEGA thay thế lọc Compair B+E

Liên hệ

Cấp lọc: 1 micron

Tiêu chuẩn lọc bụi (ISO 8573-1): 3

Nhiệt độ hoạt động: 1,5 đến 65 độ

Mức chênh áp: 20 mbar

  Bảng chi tiết model lọc Compair B+E và lọc Omega thay thế tương ứng:

  Lọc Compair B+E

  Lọc Omega thay thế

  CE0006N B+E

  OCOE 0006 B+E/R

  CE0012N B+E

  OCOE 0012 B+E/R

  CE0018N B+E

  OCOE 0018 B+E/R

  CE0036N B+E

  OCOE 0036 B+E/R

  CE0066N B+E

  OCOE 0066 B+E/R

  CE0096N B+E

  OCOE 0096 B+E/R

  CE0132N B+E

  OCOE 0132 B+E/R

  CE0198N B+E

  OCOE 0198 B+E/R

  CE0258N B+E

  OCOE 0258 B+E/R

  CE0372N B+E

  OCOE 0372 B+E/R

  CE0600N B+E F

  OCOE 0600F B+E/R

  CE0258N B+E F

  OCOE 0258F B+E/R

  CE0372N B+E F

  OCOE 0372F B+E/R

   Hỗ trợ trực tuyến

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn