Cảm biến áp suất - Cấu tạo và ứng dụng của cảm biến áp suất

  04-05-2022

 Cảm biến áp suất trước hết đó là 1 thiết bị đo áp suất , thiết bị này sẽ cảm nhận được áp suất trong đường ống hoặc trong bồn chuyển đổi thành tín hiệu điện sau đó các tín hiệu này chuyển qua biến tần hoặc PCL để động cơ hoạt động

1. Các loại cảm biến thông dung :

- Cảm biến áp suất có hiển thị màn hình điện tử

- Cảm biến áp suất màng  

- Cảm biến áp suất dạng thông thường

2. Cấu tạo cơ bản của cảm biến áp suất :

Về cấu tạo cảm biến áp suất có rất nhều hình dạng khác nhau , phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dùng , nhưng về cơ bản sẽ có các phần giống nhau như sau :

Cấu tạo bên ngoài của cảm biến áp suất 

 

Bài viết liên quan

Hỗ trợ trực tuyến